Emissionsbevis (Teckningsrättsbevis) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett emissionsbevis (teckningsrättsbevis).

Emissionsbevis (teckningsrättsbevis eller fondaktierättsbevis) är värdepapper som ger innehavaren äganderätten till en eller flera teckningsrätter eller fondaktierätter.

En teckningsrätt är ett värdepapper som ger innehavaren rätt att teckna aktier vid en nyemission. I ett aktiebolag som inte är avstämningsbolag ska bolaget underrätta aktieägarna om beslut om nyemission fattas. Vidare ska styrelsen, på begäran av en aktieägare med teckningsrätt, utfärda teckningsrättsbevis för de gamla aktierna. I ett sådant bevis ska det anges hur många bevis som ska lämnas för varje ny aktie. Beviset ska lämnas ut till aktieägaren mot uppvisande av det aktiebrev på vilket teckningsrätten grundas. Det ska antecknas på aktiebrevet att emissionsbevis har utfärdats.

Teckningsrättsbeviset behöver inte utfärdas om emissionen innebär att varje gammal aktie berättigar till en ny aktie eller när en kupong som hör till ett aktiebrev får användas som teckningsrättsbevis.

Denna mall som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta ett emissionsbevis. Vid uppvisande av teckningsrättsbeviset kan innehavaren teckna de nya aktierna.

(ID 3801)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn