Emissionsbevis (Fondaktierättsbevis) 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett emissionsbevis (fondaktierättsbevis).

Vid fondemission har aktieägarna rätt till de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de äger, om inte annat följer av bolagsordningen eller om det finns andra typer av aktier som medför annan rätt till utdelning.

Emissionsbeviset, eller fondaktierättsbeviset, är ett bevis på rätten till aktierna som har uppstått i och med fondaktieemissionen. DokuMera hjälper dig att upprätta detta bevis.

(ID 3781)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn