Emission av konvertibler

Emission av konvertibler är ett sätt för bolaget att skaffa kapital genom att låna pengar på särskilda villkor. En konvertibel är en skuldförbindelse som har getts ut av ett aktiebolag mot betalning och som ger innehavaren en rätt eller skyldighet att helt eller delvis byta (konvertera) sin fordran mot aktier i bolaget. Bolaget kan också vilja erbjuda nya grupper, t.ex. ledningen eller anställda, att bli aktieägare på ett sätt som är förmånligt för alla parter.

Beslut om att ge ut konvertibler med åtföljande konvertering till nya aktier kan fattas av: bolagsstämman (direkt) eller styrelsen och vanligtvis har aktieägarna företrädesrätt till konvertiblerna i förhållande till det antal aktier de äger.MALLAR I EMISSION AV KONVERTIBLER
Begäran intyg emission av konvertibler privat AB 2019
Begäran öppnande emissionskonto - Privat AB 2019
Bemyndigande för emission av konvertibler 2019
Brev till aktieägare enl 15 kap 14 § ABL 2019
Checklista – emission av konvertibler privat AB 2019
Processbeskrivning – Emission av konvertibler – Privat AB 2019
Protokoll från extra bolagsstämma - Emission av konvertibler 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Apportemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 10 § ABL (Kvittningsemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 24 § ABL (Apportemission) 2019
Revisorsyttrande enl 15 kap 8 § ABL (Konvertibler) 2019
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Skuldebrev (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Skuldebrev (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2019
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Skuldebrev (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Skuldebrev (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2019
St redogörelse enl 15 kap 7 § ABL (Nyemission) 2019
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Apportemission) 2019
St redogörelse enl 15 kap 9 § ABL (Kvittningsemission) 2019
Styrelsens förslag - konvertibelemission (företräde) - privat avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag - konvertibelemission (företräde) - privat ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag – riktad konvertibelemission (apport) - privat avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag – riktad konvertibelemission (apport) - privat ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag – riktad konvertibelemission (kontant) - privat avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag – riktad konvertibelemission (kontant) - privat ej avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag – riktad konvertibelemission (kvittning) - privat avstämningsbolag 2019
Styrelsens förslag – riktad konvertibelemission (kvittning) - privat ej avstämningsbolag 2019
Teckningslista - Konvertibler (1 tecknare) 2019
Teckningslista - Konvertibler (5 tecknare) 2019
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Villkor (Enkelt) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Villkor (Enkelt) - Rätt för bolaget och innehavare 2019
Villkor (Order) - Ensidig rätt för bolaget 2019
Villkor (Order) - Ensidig rätt för innehavare 2019
Villkor (Order) - Rätt för bolaget och innehavare 2019