Domstolsprocesser

En domstolstvist består av flera olika delar, bland annat ansökan om stämning, svaromål, förberedelse och yttranden.

I den här kategorin finner du dokument som underlättar och effektiviserar domstolsprocessen samtidigt som du sparar tid.MALLAR I DOMSTOLSPROCESSER
Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2023
Ansökan om återvinning (tredskodom) 2023
PM Arbetsdomstolen - vad gör den?
PM Domstolsprocess - vad är det?
PM Summarisk process - vad är det?
Stämningsansökan _Genstämning_ 2023
Stämningsansökan _Kvarstad_ 2023
Stämningsansökan _Standard_ 2023
Svaromål 2023
Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2023
Överklagande av tingsrätts avgörande 2023