Domstolsprocesser

En domstolstvist består av flera olika delar, bland annat ansökan om stämning, svaromål, förberedelse och yttranden.

I den här kategorin finner du dokument som underlättar och effektiviserar domstolsprocessen samtidigt som du sparar tid.MALLAR I DOMSTOLSPROCESSER
Ansökan om stämning upphovsrättsintrång 2020
Ansökan om återvinning (tredskodom) 2020
PM Arbetsdomstolen - vad gör den?
PM Domstolsprocess - vad är det?
PM Summarisk process - vad är det?
Stämningsansökan (Genstämning) 2020
Stämningsansökan (Kvarstad) 2020
Stämningsansökan (Standard) 2020
Svaromål 2020
Yttrande (fortsatt skriftväxling) 2020
Överklagande av tingsrätts avgörande 2020