Distansarbete

Distansarbete blir i allt högre grad till en norm. Som arbetsgivare behöver du ha rutiner och riktlinjer för vad som ska gälla vid arbete på distans. Något som är viktigt att tänka på är att vid digitala arbetsplatser saknar e-post- och textkommunikation de nyanser som kommunikation ansikte mot ansikte har. Det innebär att distansarbetare måste visa disciplin och ordning för att behålla professionella relationer. Med hjälp av mallarna i denna kategori kan du skapa förutsättningar för ett framgångsrikt distansarbete.MALLAR I DISTANSARBETE
Avtal för hemmakontor 2022
Avtal om distansarbete 2022
Avtal om distansarbete Engelsk 2022
Checklista anställningsintervju på distans 2022
Checklista distansarbete och arbetsmiljö 2022
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2022
Checklista utrustning vid distansarbete 2022
Policy för distansarbete 2022
Protokoll skyddsrond digital arbetsmiljö 2022