Dispositionsavtal lös egendom 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett dispositionsavtal angående lös egendom.

Du som ägare till viss egendom kan ge annan person rätten att disponera över egendomen, så kallad dispositionsrätt. Detta kan ske såväl muntligen som skriftligen, men det kan vara klokt att upprätta ett skriftligt avtal så att detaljerna och villkoren för dispositionen framgår tydligt.

Genom att använda dig av detta avtal har du större möjlighet att undvika att oklarheter ger upphov till tvist om vilka villkor som gäller för dispositionen.

(ID 4826)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn