Depositionsavtal (Aktier) 2020

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta ett depositionsavtal angående aktier.

I detta depositionsavtal deponeras aktierna i aktiebolaget hos en depositarie som endast får lämna ut aktierna vid en gemensam skriftlig begäran från alla deponenter eller vid skriftlig begäran från en part då denna begäran styrks av lagakraftvunnen dom eller skiljedom. Anledningen till att aktier deponeras kan vara att parterna tvistar om äganderätten till aktierna eller att aktierna ska deponeras i enlighet med ett aktieägaravtal som har ingåtts.

(ID 4214)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn