Delningsplan - ej upplösning och bildning av bolag 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en delningsplan – ej upplösning och bildning av bolag.

Delning innebär att ett aktiebolags tillgångar och skulder, helt eller delvis, övertas av ett eller flera andra aktiebolag mot ersättning (delningsvederlag) till aktieägarna i det bolag som övertas/delas. Det aktiebolag som är föremål för delning kallas för överlåtande bolag. Det eller de aktiebolag som övertar det överlåtande bolagets tillgångar och skulder kallas för övertagande bolag.

Styrelserna för det överlåtande och det eller de övertagande bolagen ska upprätta en gemensam delningsplan. Delningsplanen ska bland annat beskriva hur delningen är tänkt att genomföras och vilka bolag som ska delta. Planen ska vara daterad och undertecknad av minst hälften av styrelseledamöterna i samtliga deltagande bolag.

Mallen som DokuMera har utarbetat hjälper dig att upprätta en sådan delningsplan som ska skickas in till Bolagsverket för godkännande och registrering. Den kan enkelt fyllas i och kompletteras med ytterligare information.

(ID 3711)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn