Delning - upplösning och bildning av bolag

Delning, upplösning och bildning av bolag genomförs genom överlåtande av bolagets samtliga tillgångar och skulder till två eller flera andra bolag (antingen redan tidigare bildade aktiebolag eller aktiebolag som bildas i samband med delningen), varvid det överlåtande bolaget upplöses utan likvidation.MALLAR I DELNING - UPPLÖSNING OCH BILDNING AV BOLAG
Checklista delningsplan aktiebolag 2023
Checklista delningsprocess aktiebolag 2023
Delningsplan - upplösning och bildning av bolag 2023
Protokoll från extra bolagsstämma - upplösning och bildning av bolag 2023
Styrelsemöte (Överlåtande bolag) 2023
Tidsplan för delning - upplösning och bildning av bolag 2023