Delning - ej upplösning och ej bildning av bolag

Vid delning, ej upplösning och ej bildning av bolag övertas bolagets tillgångar och skulder av ett eller flera andra aktiebolag mot vederlag till aktieägarna i det överlåtande bolaget. Övertagande bolag kan vara redan tidigare skapade aktiebolag.