Delning - ej upplösning och bildning av bolag

Delning, ej upplösning och bildning av bolag sker genom att en del av det överlåtande bolagets tillgångar och skulder övertas av ett eller flera andra bolag utan att det överlåtande bolaget upplöses. De övertagande bolagen kan vara både tidigare bildade aktiebolag eller aktiebolag som grundas i samband med delningen.