Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att delegera brandskyddsarbete i företaget genom att utse en medarbetare till ansvarig för brandskyddsarbetet avseende en viss avdelning.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete och detta ska också dokumenteras. En bra lösning är att delegera detta brandskyddsarbete till någon i företaget. Ansvaret kan med fördel regleras i ett avtal.

Specifikation

  • Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2024
  • 1527
  • 1,34
  • 1
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider