Delegeringshandling brandskyddsarbete avdelning 2019

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att delegera brandskyddsarbete i företaget genom att utse en medarbetare till ansvarig för brandskyddsarbetet avseende en viss avdelning.

Enligt lagen om skydd mot olyckor har ägare och nyttjanderättshavare av byggnader eller andra anläggningar det fulla ansvaret för brandskyddet. Det ska bedrivas ett systematiskt brandskyddsarbete och detta ska också dokumenteras. En bra lösning är att delegera detta brandskyddsarbete till någon i företaget. Ansvaret kan med fördel regleras i ett avtal.

(ID 1527)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Ansvarsfördelning brandskyddsarbete 2019
Brandskyddspolicy 2019
Brandskyddsregler 2019
Checklista systematiskt brandskyddsarbete 2019
Delegeringshandling brandskyddsarbete företag 2019
Förteckning brandskyddsutrustning 2019
Informationskvittens brandskyddsdokumentation 2019
Instruktion brandskyddskontroll 2019
Instruktion vid brandlarm 2019
Protokoll brandskyddskontroll 2019
Pärm systematiskt brandskyddsarbete 2019
Åtgärdsplan brister brandskyddskontroll 2019