Delegeringshandling arbetsmiljö 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en delegeringshandling som hjälper dig som arbetsgivarrepresentant att delegera arbetsmiljöarbetsuppgifter vidare i organisationen.

Inom medelstora och stora organisationer är det omöjligt för en person att ensam utföra arbetsgivarens arbetsmiljöarbetsuppgifter och därigenom uppfylla arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Sedan 1973 är det möjligt för arbetsgivaren att överföra arbetsmiljöarbetsuppgifter på andra inom en organisation. Detta kallas för delegering. Med dessa uppgifter följer ett visst ansvar.

Delegering sker alltid på den delegerandes risk och det är upp till den som delegerar att se till att mottagaren av delegeringen har de befogenheter (ekonomiska befogenheter och arbetsledningsbefogenheter) och den kompetens (yrkesmässig samt tillgång till erforderlig information) som krävs för att denne ska kunna fullgöra sitt arbetsmiljöansvar.

Vid fler än 10 arbetstagare finns ett krav på att delegering ska ske skriftligen.

(ID 2061)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsmiljöpolicy 2023
Checklista bildskärmsarbete 2023
Checklista systematiskt arbetsmiljöarbete 2023
Instruktion skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Personalhandbok 2023
Protokoll skyddsrond fysisk arbetsmiljö 2023
Returneringshandling arbetsmiljö 2023
Riskbedömning företag 2023
Översikt arbetsmiljö 2023