Dataskyddsombud

Vissa verksamheter omfattas av kravet på att utse ett dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera i vilken utsträckning verksamheten efterlever dataskyddsförordningens bestämmelser. Det kan exempelvis ske genom kontroller och utbildningsinsatser. Även om du inte är skyldig att utse ett dataskyddsombud kan det ändå vara klokt att utse ett, eftersom det underlättar regelefterlevnaden i verksamheten. Ett dataskyddsombud kan utses såväl internt som externt.



MALLAR I DATASKYDDSOMBUD
Arbetsbeskrivning Dataskyddsombud 2023
Checklista Dataskyddsombud 2023