Dataskyddsförordningen och PuL

Personuppgiftslagen (PuL) ersätts från och med 25 maj 2018 Dataskyddsförordningen (DSF), på engelska General Data Protection Regulation (GDPR), personuppgiftslagen (PuL). Här hittar du mallar gällande både dataskyddsförordningen och PuL.UNDERKATEGORIER TILL DATASKYDDSFÖRORDNINGEN OCH PUL
Dataskyddsförordningen
PuL