Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning på engelska (agenda) till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

En dagordning till ett styrelsemöte upprättas vanligen av ordförande och sekreterare tillsammans och innehåller alla ärenden och frågor som ska tas upp vid styrelsesammanträdet. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Dagordningen är viktig då styrelsen inte får fatta beslut i frågor som inte finns med i denna. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Dagordningen uttrycker vilken bilaga som hör till varje punkt och vem som är föredragande i ärendet. I dagordningen finns det bl.a. plats för 4 olika rapporter och 5 olika beslut.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

Specifikation

  • Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2024
  • 3252
  • 1,30
  • 1
  • docx
795 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider