Dagordning styrelsemöte utökad Engelsk 2020

Format: Word-mall (1 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en dagordning på engelska (agenda) till ett styrelsemöte i ett aktiebolag.

En dagordning till ett styrelsemöte upprättas vanligen av ordförande och sekreterare tillsammans och innehåller alla ärenden och frågor som ska tas upp vid styrelsesammanträdet. Ordföranden bör höra sig för med övriga ledamöter om de vill ta upp någon speciell fråga som bör tas med i dagordningen. Dagordningen är viktig då styrelsen inte får fatta beslut i frågor som inte finns med i denna. Dagordningen sändes lämpligen ut tillsammans med kallelsen till mötet.

Dagordningen uttrycker vilken bilaga som hör till varje punkt och vem som är föredragande i ärendet. I dagordningen finns det bl.a. plats för 4 olika rapporter och 5 olika beslut.

Mallen är skriven på engelska, men är upprättad i enlighet med svensk rätt.

(ID 3252)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Beslutsunderlag styrelseärende 2020
Beslutsunderlag styrelseärende Engelsk 2020
Dagordning styrelsemöte utökad 2020
Kallelse styrelsemöte 2020
Kallelse styrelsemöte Engelsk 2020
Protokoll styrelsemöte 2020
Protokoll styrelsemöte Engelsk 2020
Sekretessförbindelse styrelseledamot 2020
Sekretessförbindelse styrelseledamot Engelsk 2020