CSR-policy Engelsk 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 670 kr

Denna mall från DokuMera är till för dig som ska upprätta en CSR-policy (policy för socialt ansvarstagande) för företaget. Mallen är skriven på engelska.

Corporate Social Responsibility (CSR) eller socialt ansvarstagande handlar om att företaget tar ansvar för hur det påverkar samhället miljömässigt, socialt och ekonomiskt. CSR är inte enbart positivt för omvärlden utan kan även bidra till ökad lönsamhet för företaget genom att det optimerar användningen och minskar den onödiga förbrukningen av de resurser företaget förfogar över.

Syftet med en CSR-policy är att göra medarbetare inom företaget medvetna om hur företaget ser på och arbetar med socialt ansvarstagande.

Använd DokuMeras mall när du ska upprätta en CSR-policy i ditt företag.

(ID 5230)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn