Corona

Här finner du samtliga mallar som på ett eller annat sätt har med coronaviruset och dina skyldigheter på arbetsplatsen att göra. Glöm inte att dessa mallar kan behöva användas tillsammans med mallar inom arbetsmiljö och hälsa.MALLAR I CORONA
Avtal om korttidspermittering 2023
Avtal tillfällig lönesänkning 2023
Avtal tillfällig nedsättning av hyra 2023
Besked om permittering 2023
Checklista - 12 tips för lyckade digitala möten 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar 2023
Checklista - corona och arbetsgivares ansvar Engelsk 2023
Checklista - förbättra ditt immunförsvar 2023
Checklista förhindra smitta på arbetsplatsen 2023
Checklista korttidspermittering 2023
Checklista ledarskap på distans 2023
Checklista pandemiplanering 2023
Checklista smittrisker och hygien 2023
Checklista Tio ordningsregler för distansarbete 2023
Checklista återgång till arbete efter corona 2023
Frågeformulär - skyddsåtgärder corona på arbetsplatsen 2023
Handlingsplan när anställd testar positivt för COVID19 2023
Hygienhandbok 2023
Lista över dekaler - minska risker för smittspridning 2023
PM Förbättra ditt immunförsvar
PM Medveten andning och coronavirus
PM Mental hälsa i kristider
PM Stärk immunförsvaret med yoga och meditation
Policy febertest på arbetsplatsen 2023
Policy febertestning på arbetsplatsen Engelsk 2023
Policy för en god hygien på arbetsplatsen 2023
Policy för förhindrande av smitta 2023
Policy för munskydd på arbetsplatsen 2023
Riskbedömning - coronavirus 2023