Coaching och mental träning

Det moderna ledarskapet innebär att du som chef eller ledare behöver fokusera på medarbetarnas personliga utveckling. Du behöver känna till hur du kan motivera dina medarbetare och vilka faktorer som driver dem framåt. Som coach ska du hjälpa dina medarbetare att nå sina mål.

Coaching hänger nära samman med mental träning, bland annat i fråga om självkänsla och självförtroende. Genom mental träning är det möjligt att förbättra både sin självkänsla och sitt självförtroende.MALLAR I COACHING OCH MENTAL TRÄNING
Checklista för coacher - mötet med klienten 2023
Coachingplan 2023
Formel för självförtroende 2023
Formel för självkänsla 2023
Frågeformulär - förstå varför du vill nå dina mål 2023
Frågeformulär - identifiera dina mål 2023
Frågeformulär - identifiera dina styrkor 2023
Frågeformulär för coach 2023
Förberedelseunderlag inför upprättande av coachingplan 2023
Livshjul för bättre balans 2023
Policy för coaching 2023
Självutvärdering efter coaching 2023
Underlag - brainstorming för måluppfyllelse 2023
Överenskommelse om coaching 2023