Checklista verksamhetsövergång 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som överlåtare eller förvärvare att genomföra en verksamhetsövergång.

När en verksamhetsövergång ska ske finns det mycket att se över. Är det en verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening? Har du som överlåtare någon skyldighet för arbetstagarnas rättigheter? Behöver du förhandla med fackorganisationer? Det är många olika typer av frågor som aktualiseras, och med hjälp av den här checklistan får du en bra översikt av vad du behöver göra.

Checklistan bör läsas tillsammans med mallarna Bedömningsgrunder – Verksamhetsövergång med ID 4739 samt PM – Verksamhetsövergång – Vad är det? med ID 4740.

(ID 4738)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn