Checklista varningssignaler stressrelaterad ohälsa 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera är en checklista som riktar sig till dig som är chef med personalansvar samt till personalansvariga i arbetet med stresshantering.

Stress är en uppvarvning som kroppen gör inför en utmaning eller ett hot. Långvarig stress utan tillräcklig återhämtning kan ge upphov till utmattningssyndrom eller s.k. utbrändhet.

Utmattningssyndrom kännetecknas av stark trötthet, kognitiva problem och sömnstörningar. Det uppstår efter långvarig belastning och ger initialt smärtor, värk, störningar i hjärtrytmen, andningen samt mag-, tarm- och urinfunktioner, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. I akutfasen uppträder ofta högt blodtryck, yrsel eller bröstsmärtor. Återhämtningsfasen från utbrändhet kan vara lång med bestående stressintolerans.

Checklistan identifierar ett antal faktorer som är varningssignaler för stressrelaterad ohälsa. Checklistan belyser också tidiga och sena beteenden och attityder hos individer som går mot utbrändhet.

(ID 4689)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista hantera uppkommen stress 2023
Enkät stressfaktorer 2023
PM Evidensbaserad stresshantering
Stresspolicy 2023