Checklista uppsägningssamtal 2020

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera är till för att hjälpa chefer att genomföra uppsägningssamtal vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Att genomföra ett uppsägningssamtal på ett bra sätt kan vara en svår uppgift. Det kan därför vara bara att gå igenom en checklista inför samtalet för att försäkra sig om att viktiga moment finns med och att samtalet förs på ett tydligt sätt så att missförstånd undviks samtidigt som arbetstagaren visas respekt.

Eftersom uppsägning också ofta rör arbetstagaren personligen är det viktigt att tänka på att situationen hanteras på ett så bra sätt som möjligt, både utifrån arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel. Checklistan hjälper dig med detta genom att ge ett flertal råd tillsammans med de moment som beskrivs.

Vid uppsägning på grund av personliga skäl kan vissa av stegen behöva modifieras. Kontrollera därför med sakkunnig jurist om du vill använda checklistan för detta ändamål.

(ID 4297)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista inför uppsägningssamtal 2020
Personalhandbok 2020