Checklista – Upplåta licens 2022

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som innehavare av en rättighet att ta reda på vad du behöver tänka på när du avser att upplåta licens för din rättighet.

Genom ett licensavtal kan en innehavare av en rättighet, till exempel ett varumärke eller patent, ge annan verksamhet eller person tillåtelse att i kommersiellt syfte använda rättigheten. En licens ger därför endast innehavaren av licensen (licenstagaren) rätt att använda eller utnyttja en viss rättighet. Däremot stannar äganderätten kvar hos innehavaren av rättigheten (licensgivaren).

Ett licensavtal är av stor betydelse för parterna eftersom det finns mycket få lagstadgade regler om licens. Det är därför avtalet som kommer att vara styrande för parternas rättigheter och skyldigheter. Omfattningen av en licensrättighet kan variera, liksom de rättigheter som licenstagaren och licensgivaren har.

Ett licensavtal kan i princip avse vilken immateriell rättighet som helst. Det är viktigt att tydligt definiera den rättighet som licensieras, liksom ansvaret och gränserna för licensinnehavarens nyttjande av licensen.

(ID 4942)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn