Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig att aktivt motverka och därmed också skydda dig mot de risker som finns när du surfar på internet.

Internetsäkerhet är viktigt idag då de flesta datorer är uppkopplade konstant. Vanligtvis är datorsystemet mer sårbart än det kan förefalla vid första anblick. Nyckeln till ett säkert system är att se över flera olika områden. Det räcker oftast inte att endast åtgärda en detalj. Det är helheten som skyddar, och en kedja är inte starkare än den svagaste länken.

Genom att se över punkterna i denna checklista kan du undvika en hel del tråkiga överraskningar. Bland punkterna som bör kontrolleras finns antivirusfrågor, webbläsare och brandvägg. Även annan fysisk utrustning behandlas.

Specifikation

  • Checklista undvikande av risker Internetanvändning 2024
  • 1994
  • 1,25
  • 5
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider