Checklista undvikande av intrång i upphovsrätt 2022

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att avgöra om företagets användande av en produkt medför ett intrång i någon annans upphovsrätt.

Genom att ha en checklista för intrång i upphovsrätten kan ett företag undvika många problem redan innan resurser lagts ner i ett projekt som inte kan genomföras. För att en produkt ska anses ha upphovsrättsligt skydd måste produkten

- vara konstnärligt eller litterärt. Med litterärt avses en skrift som är beskrivande. Med konstnärligt avses ett alster som är skapat i syfte att just vara ett konstverk, samt

- ha en viss egenart/originalitet, s.k. verkshöjd. Kravet att produkten ska ha verkshöjd innebär inte att produkten ska vara av en viss kvalitet, utan endast att den måste skilja sig från tidigare verk.

Exempel på alster som kan erhålla upphovsrättsligt skydd är musik, litteratur, mjukvara, konst och film.

Checklistan ger dig en överblick över de potentiella upphovsrättsliga risker som användningen av en produkt kan medföra.

(ID 1339)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn