Checklista undvika hot och våld 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom processen att undvika hot och våld på arbetsplatsen.

Hot och våld tar sig uttryck på många olika sätt och har olika orsaker beroende på var och i vilken situation det sker. Det är inte lätt att peka på alla potentiella risker som kan ge upphov till hot och våld på en arbetsplats. Målsättningen måste dock vara att ingen på en arbetsplats ska behöva utsättas för en hotfull eller våldsam situation.

För att uppnå denna målsättning krävs bland annat relevant utbildning, dokumenterade säkerhetsrutiner och förebyggande åtgärder. Känslan av att kunna råka ut för hot och våld på en arbetsplats kan innebära stress, rädsla och misstänksamhet vilket kan leda till fysisk och psykisk ohälsa. Därmed är hot och våld i arbetet ett arbetsmiljöproblem som styrs av lagar och förordningar.

(ID 4716)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Enkät för riskbedömning av hot och våld i arbetsmiljön 2023
Handlingsplan för reducering av arbetsmiljörisker 2023
Policy mot hot och våld 2023
Tillbudsrapport vid hot och våld i arbetet 2023
Tillbudsrapport vid telefonhot 2023