Checklista undvika diskriminering 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig med arbetsgivaransvar att undvika att diskriminera någon inom företaget som står under diskrimineringslagens beskydd.

Diskriminering handlar om att bli missgynnad utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskriminering kan ske genom direkt diskriminering, indirekt diskriminering, trakasserier och instruktioner att diskriminera. En arbetsgivare är skyldig att aktivt arbeta för att förhindra och motarbeta all form av diskriminering. Följer inte arbetsgivaren diskrimineringslagen kan denne bli skyldig att betala vite efter att denne inte vidtagit åtgärder efter begäran. Diskrimineringsombudsmannen har rätt att när som helst begära in uppgifter om förhållanden i verksamheten eller tillträde till arbetsplatsen. Detta gäller dock inte om det finns särskilda skäl som talar emot Diskrimineringsombudsmannens begäran.

Denna mall består av en checklista som tar upp punkter som är viktiga att känna till och ger exempel på situationer där diskriminering kan uppstå.

(ID 4424)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Lathund känsliga intervjufrågor 2023
Policy mot trakasserier 2023