Checklista - trovärdighet i kommunikation 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som kommunikatör att förstå vilka åtgärder du kan vidta för att inge förtroende hos åhörarna.

De viktigaste faktorerna för trovärdighet är extroversion, självkontroll, kunskap, social kompetens och karaktär. Till dessa läggs ytterligare tre, nämligen konsekvens, prestige och identifikation. I checklistan kan du läsa om andra tips och råd om hur du kan inge förtroende för mottagargruppen i egenskap av kommunikatör.

(ID 5038)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn