Checklista - Tredjelandsöverföring 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att följa de regler som gäller när du avser att överföra personuppgifter till tredjeland.

Dataskyddsförordningen gäller inom EU:s samtliga medlemsländer, vilket bland annat innebär att samtliga länder har ett likvärdigt skydd för personuppgifter och personlig integritet. Det innebär också att personuppgifter fritt får överföras inom medlemsländerna utan begränsningar. Motsvarande regler gäller emellertid inte när personuppgifter överförs till länder utanför EU eller EES. Sådan överföring kallas för överföring av personuppgifter till tredjeland. Dataskyddsförordningen innehåller regler om när sådan överföring är tillåten.

Reglerna är strikta, men i den här checklistan kan du läsa mer om när tredjelandsöverföring är tillåten och hur du ska göra när du avser att överföra personuppgifter till tredjeland.

(ID 5009)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn