Checklista tidsbegränsad anställnings upphörande 2021

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig på ett strukturerat sätt genom de olika arbetsmomenten vid en tidsbegränsad anställnings upphörande.

Det finns många arbetsrättsliga regler som gäller för tidsbegränsade anställningar, särskilt de med kollektivavtal. Ett brott mot någon av de arbetsrättsliga reglerna kan bl.a. innebära stora omkostnader och tidsåtgång. Att försäkra sig om att allt är i sin ordning kan därför spara företaget många problem.

Checklistan hjälper dig genom att du uppmärksammas på de i sammanhanget mest väsentliga reglerna och låter dig bocka av dem efter att du kontrollerat huruvida de behöver tas hänsyn till i det aktuella fallet.

(ID 395)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Arbetsgivarintyg
Besked om tidsbegränsad anställnings upphörande 2021
Mottagningskvitto överlämnande generellt 2021
Tjänstgöringsbetyg neutral ton 2021
Tjänstgöringsbetyg starka rekommendationer 2021
Tjänstgöringsbetyg svaga rekommendationer 2021
Tjänstgöringsintyg 2021