Checklista styrelsearvodering 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att fastställa en modell för hur styrelsearvodering ska ske i ett aktiebolag.

Styrelsearvodet är knutet till den fysiska personen som är utsedd att vara en del av styrelsen. Styrelsearvode ska beskattas som inkomst av tjänst, dvs. lön. Bolaget är således skyldigt att hålla inne preliminär skatt för det utbetalade beloppet för att kunna betala arbetsgivaravgifter baserade på det utbetalade arvodet.

Checklistan går igenom hur styrelsearvodet för en styrelseledamot ska bestämmas. Checklistan behandlar bl.a. situationer som när styrelseledamoten även utför tjänster för bolaget som konsult. Checklistan går också igenom olika typer av arvoden t.ex. prestationsbaserade arvoden, resultatbaserade arvoden och fasta styrelsearvoden. Varje styrelseledamots arvode och annan ersättning ska bestämmas av bolagsstämman.

(ID 692)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn