Checklista stödsamtal kris 2021

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en handlingsplan som omfattar det medmänskliga omhändertagandet genom vilken företaget kan hantera de mänskliga reaktioner som uppstår hos människan när vi drabbas av en traumatisk kris.

Under en kris förändras människan tankemässigt, beteendemässigt, fysiskt och känslomässigt. För varje krisledning är kunskap om mänskliga reaktioner vid en kris och de sätt genom vilka reaktionerna kan bearbetas och lindras, av stort värde.

(ID 3238)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista debriefing traumatisk incident 2021
Checklista defusing traumatisk incident 2021
Checklista en-till-en samtal traumatisk incident 2021
Checklista krisinterventionsmetoder 2021
Kontinuitetsplan övergripande 2021
Ordlista informationssäkerhet 2021
Samtalsunderlag debriefing traumatisk incident 2021
Samtalsunderlag defusing traumatisk incident 2021
Samtalsunderlag en-till-en samtal traumatisk incident 2021