Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att utarbeta en krisstödsorganisation på ditt företag. En sådan organisation ingår som en del av krisorganisationen på ett företag. Den utgör också en väsentlig del av ett företags förändrings- och utvecklingsarbete. En krisstödsorganisation genomförs i projektform. På så sätt kan planering, genomförande och uppföljning styras på ett effektivt sätt.

En väl utvecklad krisstödsorganisation består av medlemmar från hela verksamheten. Det är berörda chefer i verksamheten som måsta fatta beslut om att involvera deltagare som ska ingå i den interna krisstödsorganisationen. Detta betyder att samtliga verksamhetsdelar i organisationen kommer att delta i projektet.

(ID 3213)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal deltagare krisstödsorganisation 2023
Checklista krisstöd upp till ett år 2023
Kontaktlista krisstödsorganisation 2023
Ordlista krishantering 2023
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023