Checklista - Service Level Agreement Outsourcing av IT och Telekom 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att göra en kontroll av åtgärder i samband med ett Service Level Agreement (Outsourcing av IT och telekom).

Service Level Agreement (SLA) eller servicenivåavtal är ett avtal som upprättas mellan kund och leverantör med avsikt att garantera en viss nivå av service och support vid leverans av en IT-tjänst. Ett sådant avtal innehåller detaljerade överenskommelser om t.ex. antal användare och tillgänglighet. IT-tjänsterna mäts och rapporteras på det sätt parterna är överens om och avtalet fungerar som underlag vid diskussioner, förhandling och förbättring av IT-tjänsternas servicenivåer.

För att hantera servicenivåavtal används en process som kallas för Service Level Management (SLM), vilken bl.a. ansvarar för och tar fram en tjänstekatalog med tjänstebeskrivningar samt förhandlar och följer upp SLA:erna.

Denna checklista från DokuMera vägleder dig genom processen hur ett Service Level Agreement ska upprättas.

(ID 4145)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn