Checklista säkerhetsåtgärder vid kamerabevakning 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som arbetsgivare att kontrollera om tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagits vid kamerabevakning.

När det gäller kamerabevakning på arbetsplatsen är utgångspunkten att allt material som samlas in är av integritetskänslig natur. Därför kräver lagen en hög säkerhetsnivå av inspelat material vid kamerabevakning.

Materialet från kamerabevakningen får inte användas i något annat syfte än det ändamål som bestämts från början. Detta i enlighet med den så kallade finalitetsprincipen. Den vanligaste anledningen för kamerabevakning är att förebygga brott eller olyckor.

Ta hjälp av mallen Checklista säkerhetsåtgärder kamerabevakning för att se till att tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtagits.

(ID 4648)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn