Checklista revisorssamarbete 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att på ett strukturerat sätt gå igenom hur samarbetet med revisorn fungerar i ett aktiebolag.

Revisorns arbete i företaget är ofta omfattande och revisorn måste ges en stor inblick i företagets verksamhet. Det är viktigt att tillsammans utveckla effektiva rutiner för det löpande arbetet och att arbetet följs upp och kontrolleras på ett bra sätt. Genom att redan från början komma överens med revisorn om hur arbetet ska genomföras minimeras risken för komplikationer. På så sätt effektiviseras båda parternas arbete och därigenom minskas även kostnaderna.

Checklistan är strukturerad på ett sätt som enkelt låter dig gå igenom och bocka av de åtgärder som genomförs för att underlätta samarbetet mellan redovisningsansvarig och företagets revisor.

(ID 723)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn