Checklista registrerades rätt till information 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 495 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig säkerställa att du uppfyller din informationsplikt i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) i förhållande till de registrerade och att du gör det i rätt tid.

All behandling av personuppgifter måste vara laglig och rättvis. Det bör vara klart och tydligt för fysiska personer hur personuppgifter som rör dem insamlas, används, konsulteras eller på annat sätt behandlas samt i vilken utsträckning personuppgifterna behandlas eller kommer att behandlas. För att leva upp till dessa krav kräver dataskyddsförordningen att du i olika avseenden tillhandahåller information till de registrerade.

I den här checklistan kan du läsa om vilken information du är skyldig att tillhandahålla, under vilka förutsättningar det gäller samt när det ska ske. Det är fråga om information som du är skyldig att lämna till den registrerade när personuppgifter har samlats in om den person som berörs, antingen från den registrerade själv eller från annat håll.

(ID 4769)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Begäran om samtycke behandling av personuppgifter 2023
Checklista dataportabilitet 2023
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2023