Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att efterleva dataskyddsförordningens (GDPR) krav på den registrerades rätt till rättelse och radering.

En registrerad har under vissa förutsättningar rätt att få sina personuppgifter rättade eller raderade av dig som personuppgiftsansvarig. Du är även skyldig att informera de registrerade om deras rättigheter samt vid rättelse eller radering informera övriga personuppgiftsansvariga som du lämnat ut personuppgifterna till.

Ta del av innehållet i den här checklistan så riskerar du inte att missa något gällande efterlevnaden av dataskyddsförordningens krav på rättelse och radering.

(ID 4767)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista dataportabilitet 2023
Checklista registrerades rätt till information 2023
Checklista rätt till registerutdrag 2023