Checklista rätt till registerutdrag 2023

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 495 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att efterleva dataskyddsförordningens (GDPR) krav på den registrerades rätt till tillgång. Denna rätt kallas oftast för rätt till registerutdrag.

Den registrerade ska ha rätt att av dig som personuppgiftsansvarig få bekräftelse på huruvida personuppgifter som rör honom eller henne håller på att behandlas och i så fall få tillgång till personuppgifterna. Den registrerade bör på ett enkelt sätt och med rimliga intervall kunna utöva denna rätt, för att vara medveten om att behandling sker och kunna kontrollera att den är laglig.

Ta del av innehållet i den här checklistan så riskerar du inte att missa någon av de skyldigheter du har gällande den registrerades rätt till registerutdrag.

(ID 4766)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista dataportabilitet 2023
Checklista Rättelse och radering av personuppgifter 2023