Checklista principer för behandling av personuppgifter 2023

Format: Word-mall (7 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera förklarar innebörden av de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter.

Bestämmelserna i dataskyddsförordningen (GDPR) innebär att du som personuppgiftsansvarig behöver följa de grundläggande principerna för behandling av personuppgifter i verksamheten.

Den personuppgiftsansvarige ska ansvara för att de sex grundläggande principerna efterlevs. Ansvarsskyldigheten innebär också att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att dessa principer följs.

(ID 4760)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista Laglig behandling av personuppgifter 2023
PM Integritetsskyddsmyndigheten och dataskyddsförordningen
PM När ska dataskyddsförordningen tillämpas?