Checklista personuppgiftsansvarig 2023

Format: Word-mall (6 sidor)
Pris: 695 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att reda ut om du är personuppgiftsansvarig för en viss behandling av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer syften och metoderna för behandlingen av personuppgifter. Den som bestämmer vilka personuppgifter som ska behandlas och i vilket syfte är den som enligt förordningen kallas för den personuppgiftsansvarige. Det är normalt den juridiska personen som är den personuppgiftsansvarige och inte en anställd person. Detta utesluter inte att det kan vara en fysisk person som är den personuppgiftsansvarige, t.ex. en enskild företagare med en enskild firma som företagsform.

Ladda ner DokuMeras mall Checklista personuppgiftsansvarig som handlar om regleringen av personuppgiftsansvariga i dataskyddsförordningen.

(ID 4750)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn