Checklista förhindra givande och tagande av muta 2023

Format: Word-mall (5 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig genom arbetet med att försäkra dig om att marknadsaktiviteter som är tänkta att vidtas, av dig som givare eller för dig som mottagare, inte kommer att befinnas vara inom områdena givande av muta, tagande av muta och korruptiv marknadsföring. Givande och tagande av muta kallades tidigare för bestickning respektive muta/mutbrott.

Om någon lämnar, utlovar eller erbjuder muta eller annan otillbörlig belöning för tjänsteutövningen till den som är arbetstagare eller annars ingår i mottagarkretsen är det fråga om givande av muta. Något resultat eller att förmånen verkligen kommer mottagaren till godo krävs inte för att handlingen ska vara straffbar.

I princip kan vem som helst göra sig skyldig till givande av muta, både inom privat och offentlig sektor. Det är dock alltid en fysisk person som är ansvarig. På givarsidan finns ofta flera medansvariga, t.ex. den som faktiskt utför själva givandet och den som i egenskap av chef sanktionerar beteendet.

(ID 1264)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Personalhandbok 2023
Policy mot givande och tagande av muta 2023