Checklista motverka penningtvätt 2023

Format: Word-mall (13 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att gå igenom företagets förebyggande arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

En del typer av verksamheter är särskilt utsatta för penningtvätt. Därför finns lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) som syftar till att förhindra att finansiell verksamhet och annan näringsverksamhet utnyttjas för just sådana ändamål.

Om du omfattas av penningtvättslagens tillämpningsområde är du bland annat skyldig att göra en riskbedömning och upprätta rutiner för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism. I den här checklistan kan du läsa mer om dina skyldigheter och vad du bör göra för att efterleva penningtvättslagstiftningens krav.

DokuMera har också en policy gällande penningtvätt och finansiering av terrorism. Ta del av den för att underlätta det arbete du är skyldig att utföra enligt lag.

(ID 4747)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn