Checklista mönsterskydd 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 400 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig dels att bedöma om din formgivning kan erhålla mönsterskydd, dels hur du aktivt kan skydda din formgivning från otillbörligt utnyttjande.

Mönsterrätt innefattar skydd för såväl form som utseende. Skyddet kan avse produkten i sin helhet, men även delar av den.

Genom mönsterskyddet har du ensamrätt att använda ditt mönster eller din design i kommersiella sammanhang. Skyddet gäller avseende samma typ av varor eller varor av liknande slag som för vilka mönstret eller formgivningen registrerats. Det är möjligt att skydda produkten även i andra sammanhang, till exempel genom upphovsrätt och varumärkesskydd. För detta gäller särskilda regler.

Mönsterskydd uppkommer genom registrering hos Patent- och registreringsverket (PRV). Mönsterskydd utgör ett territoriellt skydd, vilket innebär att skyddet endast gäller i det land där ansökan har registrerats. En förutsättning för att ansöka om mönsterskydd är att mönstret tillhör dig, men det är möjligt att överlåta rättigheten till någon annan.

Ju mer särpräglad din design är desto större skydd anses den ha. Det är därför av vikt att du bevakar rättigheterna så att någon annan inte otillbörligen gör intrång i dina rättigheter. Denna checklista från DokuMera hjälper dig att bevaka dina rättigheter.

(ID 2695)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datorn