Checklista mänskliga reaktioner traumatisk incident 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som chef, att informera dig om hur ditt företag ska hantera stress och krisreaktioner så att du är förberedd om en traumatisk kris inträffar på ditt företag. Här återfinns fakta om stress och krisreaktioner så att du som chef är förberedd på de mänskliga reaktioner som kan uppkomma vid en kris.

Alla människor reagerar olika vid en kris. En kris ger alltid upphov till någon form av stressreaktion. Krisreaktioner kan orsaka minskad beslutsförmåga, panik, oro och depression. Symptomen kan vara fysiska och/eller mentala och påverka beteendet som till exempel irritation, fientlighet, tillbakadragenhet, men också självmedicinering med alkohol, nikotin, koffein, lugnande medel eller droger.

Specifikation

  • Checklista mänskliga reaktioner traumatisk incident 2024
  • 3211
  • 1,28
  • 3
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider