Checklista mänskliga reaktioner traumatisk incident 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig, som chef, att informera dig om hur ditt företag ska hantera stress och krisreaktioner så att du är förberedd om en traumatisk kris inträffar på ditt företag. Här återfinns fakta om stress och krisreaktioner så att du som chef är förberedd på de mänskliga reaktioner som kan uppkomma vid en kris.

Alla människor reagerar olika vid en kris. En kris ger alltid upphov till någon form av stressreaktion. Krisreaktioner kan orsaka minskad beslutsförmåga, panik, oro och depression. Symptomen kan vara fysiska och/eller mentala och påverka beteendet som till exempel irritation, fientlighet, tillbakadragenhet, men också självmedicinering med alkohol, nikotin, koffein, lugnande medel eller droger.

(ID 3211)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Avtal deltagare krisstödsorganisation 2023
Checklista krisstöd upp till ett år 2023
Checklista skapa intern krisstödsorganisation 2023
Kontaktlista krisstödsorganisation 2023
Ordlista krishantering 2023
Processbeskrivning krishanteringsarbete 2023