Checklista lönesättning 2019

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 595 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig som chef på ett strukturerat sätt i arbetet att sätta lön i företaget, som gör både arbetsgivaren och medarbetarna nöjda.

Förut skrevs centrala löneavtal mellan t.ex. TCO, LO och dåvarande SAF (numera Svenskt Näringsliv). En mer individuell lönesättning används idag då arbetsuppgifterna har blivit mer självständiga. Idag görs ofta ramavtal mellan parterna inom olika branschförbund, t.ex. Sveriges Verkstadsindustrier och Metall. Dessa centrala löneförhandlingar leder fram till en löneram och sedan slutförs förhandlingarna ute på företagen. I denna checklista tas bl.a. lönestruktur, löneform, lönepolicy m.m. upp.

(ID 2661)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2019
Checklista lönesamtal 2019
Inbjudan lönesamtal 2019
Lönepolicy 2019
Lönerevisionsunderlag 2019
Medarbetar- och lönekriterier 2019
Personalhandbok 2019
Samtalsunderlag lönesamtal 2019