Checklista lönesamtal 2024

Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda dig inför lönesamtalet med dina medarbetare.

Lönesamtalet är en dialog mellan dig som chef och dina respektive medarbetare om nuvarande lön och löneutveckling. De centrala frågorna i lönesamtalet är hur medarbetaren uppfyllt uppsatta mål samt eventuella förändringar i arbetsuppgifter och i yttre förutsättningar. Det ska alltid klart framgå på vilka grunder lönen sätts. Under lönesamtalet ska varje medarbetare få en chans att ge sina synpunkter på sin lön.

Ta hjälp av DokuMeras Checklista lönesamtal när du som lönesättande chef ska förbereda dig inför lönesamtal med dina medarbetare.

Specifikation

  • Checklista lönesamtal 2024
  • 2663
  • 1,25
  • 4
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider