Checklista lönesamtal 2023

Format: Word-mall (4 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera, i form av en checklista, hjälper dig som chef genom arbetet med att förbereda dig inför lönesamtalet med dina medarbetare.

Lönesamtalet är en dialog mellan dig som chef och dina respektive medarbetare om nuvarande lön och löneutveckling. De centrala frågorna i lönesamtalet är hur medarbetaren uppfyllt uppsatta mål samt eventuella förändringar i arbetsuppgifter och i yttre förutsättningar. Det ska alltid klart framgå på vilka grunder lönen sätts. Under lönesamtalet ska varje medarbetare få en chans att ge sina synpunkter på sin lön.

Ta hjälp av DokuMeras Checklista lönesamtal när du som lönesättande chef ska förbereda dig inför lönesamtal med dina medarbetare.

(ID 2663)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönepolicy 2023
Checklista lönesättning 2023
Inbjudan lönesamtal 2023
Lönepolicy 2023
Lönerevisionsunderlag 2023
Medarbetar- och lönekriterier 2023
Samtalsunderlag lönesamtal 2023