Checklista lönepolicy 2019

Format: Word-mall (2 sidor)
Pris: 450 kr

Denna mall från DokuMera hjälper dig att upprätta en lönepolicy i linje med ditt företags vision, mål och strategier.

En lönepolicy stadgar efter vilka grundprinciper lönerna i ett företag ska sättas efter. En framgångsrik lönepolicy kan stimulera arbetstagare till goda arbetsinsatser och möjliggöra för företag att rekrytera och behålla goda medarbetare. En effektiv lönepolicy är därför viktig för alla företag, stora som små.

Denna mall består av en checklista med punkter som bör behandlas när du ska upprätta en lönepolicy. Checklistan behandlar bl.a. punkter som syftet med lönepolicyn, lönekriterier, mål och förutsättning.

(ID 2732)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Checklista lönesamtal 2019
Checklista lönesättning 2019
Inbjudan lönesamtal 2019
Lönepolicy 2019
Lönerevisionsunderlag 2019
Medarbetar- och lönekriterier 2019
Personalhandbok 2019
Samtalsunderlag lönesamtal 2019