Checklista lönekartläggning 2023

Format: Word-mall (3 sidor)
Pris: 695 kr

Denna checklista från DokuMera hjälper dig att snabbt få kontroll över lönekartläggningen.

En lönekartläggning genomförs för att skaffa en överblick över hur lönerna ser ut på ett företag eller en avdelning. Enligt diskrimineringslagen är arbetsgivaren skyldig att genomföra en lönekartläggning varje år i syfte att belysa eventuella osakliga löneskillnader.

Lönekartläggning ger även i allmänhet bättre kontroll över de anställdas lönenivåer och medför att ojämnheter i lönebildningen lättare kan upptäckas. Det finns flera viktiga steg i processen. Med checklistan kontrollerar du att lönekartläggningen genomförs på ett korrekt och strukturerat sätt.

DokuMera har även en mall för själva lönekartläggningen, Lönekartläggning med id 4344.

(ID 4345)

SNABBT OCH ENKELT

 • Ladda ner
 • Anpassa
 • Spara
 • Skriv ut
 • Färdig!

FÖRDELAR MED DOKUMERAS MALLAR

 • Expertframtagna
 • Exempelbaserade
 • Färdigformulerade
 • Formgivna
 • Uppdaterade
 • Utskriftsoptimerade
 • Enkla att skräddarsy med egen logotyp eller egna formler
 • Nöjd kund-garanti
 • Fler än 30 000 nöjda kunder

NÖJD KUND-GARANTI

 1. Kontakta oss inom 24 timmar
 2. Vi stryker din beställning
 3. Du raderar mallen från datornDE SOM KÖPT DENNA MALL HAR ÄVEN KÖPT

Lönekartläggning 2023
Personalhandbok 2023