Checklista ledningssystem vårdgivare 2024

Denna mall från DokuMera hjälper dig i processen att utföra ett ledningssystem.

Varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som ställs i Socialstyrelsens föreskrifter. Det innebär att vårdgivaren är skyldig att upprätta ett ledningssystem, vilket är ett system fastställa principer för ledning av verksamheten. Syftet med ledningssystemet är att vårdgivaren ska planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamhetens kvalitet.

I den här checklistan kan du läsa mer om vad du behöver tänka på när du upprättar ett ledningssystem. Informationen är sammanställd utifrån gällande lag samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Tänk på att det kan finnas fler aspekter att beakta än dem som framgår av denna checklista. Checklistan fungerar dock som en vägledning för dig som vill hålla hög kvalitet på ditt ledningssystem.

Specifikation

  • Checklista ledningssystem vårdgivare 2024
  • 4807
  • 1,18
  • 7
  • docx
595 kr
Välj din plan

Med vårt abonnemang får du obegränsad tillgång till alla våra dokument och guider